Outplacementtrajecten

Uiteraard wordt u hierbij ondersteund door het bureau. Snoeijing Re-integratie en Coaching biedt u specifiek maatwerk.

Er is aandacht voor de volgende fases:

  • Fase 1: Aandacht voor emoties:rouwverwerking, verdriet, teleurstelling
  • Fase 2: Aandacht voor de persoon: karakter, kwaliteiten, wensen
  • Fase 3: Aandacht voor externe oriëntatie: door gesprekken komen tot goede beeldvorming, hierbij ondersteund door verschillende presentatietechnieken.
  • Fase 4: Aandacht voor concrete, reële werkopties: komen tot concrete ondersteuning die doelgericht is op weg naar passend werk.

Een outplacementtraject betekent dat je het huidige werk moet loslaten en dat je wordt ondersteunt in jouw zoektocht naar een passende baan elders. De onzekerheid die het opgeven van uw huidige baan met zich mee brengt, geeft zorgen en roept veel vragen over de toekomst op. Soms is er sprake van rouwverwerking na het ontslag. Hierin kan Snoeijing Re-integratie en Coaching ondersteuning bieden.

Snoeijing Re-integratie en Coaching past de holistische mensvisie toe. Daarmee wordt bedoeld dat we kijken naar alle facetten in uw leven: ervaringen, opvoeding, karakter, kwaliteiten en cultuur.