Coaching

Coaching betekent ondersteuning bieden bij onbewuste en bewuste processen bij een individu of bij een groep.
Daarbij zijn drie invalshoeken van belang: de taken, het proces en de persoonlijke benadering.

Managementcoaching

Op managementniveau is het heel erg belangrijk dat je van alle processen die bewust en onbewust spelen op de hoogte bent en je uiteindelijk (on) bewust bekwaam handelt. Uiteraard wordt er in de deelprocessen eerst een uitgebreide analyse uitgevoerd om vervolgens te komen tot adviezen. Hierbij wordt uw volledige medewerking verwacht. Snoeijing Re-integratie en Coaching is ervaren in advisering van managers, teamleiders en P&O-ers. Ook is er brede ervaring opgedaan als trouble shooter binnen verschillende organisaties.

Individuele coaching

Hierbij kunt u denken aan individuele gesprekken in combinatie met ondersteunende testen en E-coaching. Door het goede in mensen naar boven te halen zet je mensen in hun kracht. Dit bereik je door meer zelfinzicht op diverse gebieden. Aan coaching kan worden gedacht bij een conflict, een verandering die moeilijk hanteerbaar is of bij een aanpassing in het werk. Niet iedereen heeft een even groot budget voor coaching. Neem over de evt mogelijkheden gerust contact met mij op.