Re-integratietrajecten

Re-integratietrajecten

Dit zijn trajecten die meestal 6 maanden tot 1 jaar mogen duren om je te ondersteunen bij het verkrijgen van betaald werk. De redenen kunnen divers zijn: geen succes bij eigen pogingen tot solliciteren, ontslag of ziekte die het oude werk niet meer mogelijk maakt.

Re-integratie kan bij diverse doelen worden ingezet nl. het starten van een eigen bedrijf, een nieuwe passende baan vinden, of re-integratie bij de oude werkgever in een nieuwe functie binnen het bedrijf of daarbuiten.

Vanuit het UWV bestaat de mogelijkheid om onder andere het  traject Werkfit  in te zetten voor iemand die deze ondersteuning kan gebruiken. Dit is meestal mogelijk zonder kosten voor u.

Het doel is daarbij de afstand van de klant tot de arbeidsmarkt te verkleinen zodanig dat deze klant nadien geschikt is om deel te nemen aan gerichte re-integratie activiteiten.

Er wordt hierbij gekeken naar een of meerdere onderdelen, bijvoorbeeld: coaching, belastbaarheid in relatie tot arbeid, motivatie, kwaliteiten,beroepsrichting en het vergroten van eigenwaarde .

Door vele veranderingen in de regelgeving is op de site van het UWV de actuele informatie te vinden.

Roept dit vragen bij u op neem dan even contact op voor extra informatie.