Werving en Selectie

Dit onderdeel komt regelmatig aan bod bij diverse onderdelen van de dienstverlening. Uiteraard heb ik een groot netwerk van werkgevers, uitzendbureaus en scholen waar regelmatig mee wordt afgestemd.
Contact met zowel de opdrachtgever, kandidaat alsook de werkgever staat hierbij voorop om te komen tot een goede match.
Werving en Selectie vergt kennis en vaardigheden die Snoeijing Re-integratie en Coaching bezit.
Vanuit het perspectief van een P&O-er, werkgever en werkzoekende wordt gezocht naar mogelijkheden.
Snoeijing Re-integratie en Coaching let hierbij op de persoonlijkheid, competenties, werkervaringen, achtergronden, alsmede de huidige motivatie.
Daarnaast wordt er ook gelet op de gevraagde functie eisen beschreven in het functieprofiel.
Tevens wordt er gekeken naar de ontplooiingsmogelijkheden voor deze kandidaat.
Er wordt verder rekening gehouden met de toekomstige ontwikkelingen in de arbeidsmarkt , de eisen van scholing en de regels van het Kabinet mbt goed werkgeverschap.
Al met al wordt er met zorg, zorgvuldigheid, afstemming en aandacht een goed resultaat bereikt.
Namelijk de juiste match of de perfecte baan.